INSTALACJE ALARMOWE

Zajmujemy się : SAP, DSO, SSWiN, KD, RCP, EAS

  • doborem instalacji do obiektu
  • wykonaniem instalacji na obiekcie
  • uruchomieniem instalacji (PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW)
  • integrowanie systemów alarmowych z automatyką np. budynku
  • wykonaniem dokumentacji powykonawczej instalacji
  • stałym serwisem nad systemami gwarancyjnymi jak i pogwarancyjnymi 

 

 STOSOWANE I ZALECANE SYSTEMY PRZEZ FIRMĘ SPS PRO