PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

 

ELEKTRYKA:
 • przyłączy zasilania do obiektów wymagające pozwolenia na budowę
 • przyłącza zasilania do obiektów istniejących ( zmiana mocy, trasy, rodzaju)
 • sieci elektroenergetycznych
 • instalacji wewnętrznych zalicznikowych 
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego WIZUALIZACJA !

TELETECHNIKA: 
 • instalacje sygnalizacji pożarowej SAP
 • instalacje sygnalizacji włamaniowej SSWiN
 • instalacje telewizji dozorowej CCTV
 • instalacje sieci komputerowych
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje domofonowe
 • instalacje przyzywowe
 • instalacje DSO
 • instalacje telefoniczne