TELEWIZJA CCTV
 Zajmujemy się :
  • doborem TELEWIZJI DOZOROWEJ do obiektu i potrzeb inwestora
  • wykonaniem instalacji na obiekcie
  • uruchomieniem instalacji (PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW IP )
  • wykonaniem dokumentacji powykonawczej instalacji
  • stałym serwisem nad systemami gwarancyjnymi jak i pogwarancyjnymi
  • KAMERY OBROTOWE 
  • KAMERY STAŁE
  • ARCHIWIZACJA CYFROWA

 

 

 

 

 

STOSOWANE I ZALECANE SYSTEMY PRZEZ FIRMĘ SPS PRO